O-cross Det er tatt et initiativ mellom noen av de aktive klubbene i Kristiansandsområdet for å tilby en ekstra felles trening for ungdommene i kretsen. Målgruppen er aldersgruppen 13-16 år men selvfølgelig får både litt yngre og eldre løpere prøve seg på treningene. Hovedfokus på de nye torsdagstreningene blir o-teknikk.

Treningen starter kl 19.00 og nedenfor ser du programmet for våren. Første trening er allerede torsdag 19.april. KOKs løpere har felles avreise fra Gimlehallen kl 18.45.

Dato      Klubb                    Ansvarlig                             Sted                                                     Tema

19.4       OK Sør                  Gro Eide                              Dvergsnes skole                              Høydekurver

26.4       KOK                       Una Glende Janson        Jegersberg/Klubbhus                   Hovedløpsinfo etter trening

3.5          Birkenes             Bjørn Stormoen               Kleppeheia

10.5       KOK                       Øyvind Mikkelsen           ?

24.5       OK Sør                  Gro Eide                              Hamresanden                                  Hurtighet/postplukk

31.5       Birkenes              Bjørn Stormoen               ?

8.6          KOK  ?                  ?                                             ?

15.6       Torridal   ?            ?                                           ?

 

På vegne av initiativtagerne,

Gro Eide