Noen velger å tilbringe påsken i fjellet, noen drar utenlands mens andre benytter herlige påskedager til å å utforske skogene i Kristiansand. 100 posters postplukk er til fri utfordring i Bymarka. Ta utfordringen du også.

Hele postplukkløypa med 100 poster kan du se i vedlegget.

Postene er markert med orange/hvite merkebånd. Merkebåndene kommer til å heng ute noen uker til. God tur!