Vi har pr i dag ca 60 deltakere med smått og stort. 42 påmeldte løpere. I tillegg skal også elitegruppen i klubben delta i år. Vi har fortsatt ledige plasser og forlenger fristen for påmelding med en uke for å få med dem som er usikre på om det blir ski-orientering iår.
Vi satser på at våren kommer tidlig i Danmark. Frist for påmelding 15. februar.

mottakelse p slottetKristian Omestad ledsaget av kona Gunhild har vært på mottakelse på Slottet hos H M Kongen i anledning tildelingen av Kongens fortjenestemedalje som Kristian fikk i fjor vår.

 

Tirsdag 5. januar skal rekruttene gå på ski på utetreningen  Dersom noen ikke har ski, blir det et opplegg for disse også.

nj2dlogoTradisjonen tro arrangerer klubben også i år en fellestur til Nordjysk 2 dages som i år er lagt til terreng ved Skagen. Turoperatør Terje Bisseth har også i år lagt opp turen for oss. Se vedlagte innbydelse for ytterligere informasjon.

 

Styret ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte, sponsorer og samarbeidspartnere en riktig God Jul og et Godt Nytt O-år. Vi takker for en utmerket innsats og samarbeid i året som er på hell. Takk også til alle som har bidratt til  meget gode sportslige resultater i 2009.