KOK benytter idrettens eget medlemsregister og innmelding gjøres via www.minidrett.noStå i arkfanen Medlemskap, velg Bli medlem i et idrettslag og i neste vindu søker du opp Kristiansand Orienteringsklubb. Det gamle papirskjemaet skal ikke benyttes lenger.

Medlemskontigenten for 2023 er for barn og ungdom følgende;

Barn /t.o.m 12 år)      kr 300,-
Ungdom (13 - 16 år) kr 400,-

Mer informasjon om medlemskap finner på siden Bli medlem