Enda en trening med Råtassen er avviklet, den siste fra klubbhuset før vi går over til deltakelse på Kristiansand Sprint Orientering (KSO).  Det var stor fart i de utfordrende løypene, og mange klarte også å fokuser på oppgavene om å orientere kartet og finne ledelinjer å følge i sine veivalg.  (Bortsett fra Magnus som tydeligvis ikke fikk med seg Jan sine instruksjoner om ledelinjer...) Fra neste uke deltar vi i KSO, se innbydelse. Råtassene skal møte opp kl. 1715, for at vi kan gjøre unna registrering, utlån av løpstrøyer og se gjennom løypa sammen før man springer ut i skogen.  Som vanlig vil vi gjerne ha hjelp av klubbens erfarne løpere til å hjelpe med "skygging" av Råtassene i løypa.  Om noen har spørsmål eller ønsker hjelp til å finne skyss til KSO kan de ta kontakt med Sandy (alexandra.hott AT hotmail.com) eller 93218638
 
Vedlegg: 
resultat for Råtassen
Kart
Innbydelse KSO