Årets andre runde med Finn 5-poster vil være tilgjengelige fra og med Kristi Himmelfartsdag 10. mai til og med søndag 27. mai. Postene ligger nordøst for Krokevann og nås enklest ved å parkere på Bymoen og følge stien opp mot Krokevann. Parkering i Suldalen eller på Kjærrane gir en noe lengre, men fin, tur inn til postene.

Postene laster du opp på turorientering.no/skautrimmen eller klikk på artikkeltittelen.