Nye Finn5 poster ligger klar til plukking mellom Øygardstjønn og Grovannet. Området er noe kupert med mange detaljer. Postene henger ute til 7. juni. Husk å ta med penn eller mobil og notere postkodene. Du kan "klippe" postene på https://turorientering.no/skautrimmen/turer/2020/finn5-jegersberg/ God tur!

(klikk på tittel for kartvedlegg)

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (Jegers 2020 Finn5.pdf)Finn5 Jegersberg 20206281 kB