Syv deltakere leverte inn en A-lang løype og en C-løype på klubbens Føreid kart.  Innsendelsene ble anonymisert av Fred-Arne Sivertsen.  Han ga dem kodenavn som Oluf Bøckman og Harald Eik forholdt seg til når de enkelte løypene skulle vurderes. Den lille juryen vil gjerne presisere at vår vurdering er subjektiv. En annen jury vil lett kunne ha kommet til en annen konklusjon.

Kriterier som sekkeposter (spiss vinkel), eventuelle slumpmoment, riktig vanskelighetsgrad, og ikke minst et par gode veivalgs strekk ble satt opp mot hverandre - strekk for strekk, løype for løype.  Variasjon og rytme ble også vurdert, samt god logistikk på samlingsplass og start.

Til slutt stod det igjen 2 løyper – de hadde kodenavn; “Euklid” og “Brahe”.

 

Vinneren

Brahe med ble kåret til vinneren av konkurransen. Utslagsgivende var langstrekkene som etter oppgaveteksten skulle telle dobbelt. Denne løypa har en samlingsplass som gjør den mest egnet til et treningsløp. (Dette var OK I forhold til oppgave-teksten)

Dersom arrangements praktiske hensyn skulle veid tyngre ville vår vurdering vært omvendt, spesielt pga parkering.

Siden det vurderes å bruke noen av løypene i løpet av året kunngjøres ikke løypene nå.

En god nr tre var etter vår bedømming «Hippokrates”. Juryen har valgt å ikke rangere de øvrige. Alle får noen tilbakemeldinger på eget arbeid.

1 Marianne Andersen Brahe
2 Arne Bujordet Euklid
3 Fred-Arne Sivertsen Hippokrates
     
  Sebastian Daland Einstein
  Kristian Pytten Celsius
  Thorbjørn Værp Arkimedes
  Svein Øderud Bohr

 

Generelt for alle løyper har Harald en tilleggskommentar om KONTROLLØR, eller det vi i dag kaller Teknisk delegert.

"Gjennom arbeidet med løypene er det lett å se forslag til forbedringer som i dialog med løypelegger enkelt kunne ført til at samtlige løyper hadde blitt enda bedre.  Det er altså viktig at man så tidlig som mulig involverer TD (Teknisk delegert) til å kontrollere løypene i større løp, og rådspørr en erfaren løypelegger når man har enklere løp.  Små justeringer er ofte det som skal til for å unngå feil og gjøre strekk og poster litt mer/mindre utfordrende i forhold til nivå.  Delta gjerne også på et løypeleggerkurs.  Kretsen planlegger å arrangere et slikt kurs i løpet av 2016 i samarbeid med Aust-Agder o-krets. Mer informasjon vil følge på hjemmesiden til kretsen, samt informasjon til klubbene."