Hjemmepåske? Vedlagt er en postplukk med 50 poster i Jegersberg. Øyvind Mikkelsen satte tidligere i vinter ut 50 poster som vi har benyttet til ulike treninger. Disse er satt sammen til en postplukk. Postene er markert med reflekser i terrenger, så de kan tas både  dag og natt. Litt vanskelig å se i dagslys, men orienter mot midten av ringen, så finner du detaljen. NB!: Løypa kan ikke tas etter påske, Forsvaret setter da i gang rydding av ammunisjonsrester og store deler av Jegersberg vil bli sperret for alminnelig ferdsel. Benytt derfor sjansen til å prøve deg på posten i løpet av påskeferien. 
Ellers kan Skautrimmen og Baneheiatrimmen anbefales for de som vil ha noen fine treningsturer i nærområdet i påska.
Vedlegg:
Last ned denne filen (50posteriJegers (1).pdf)50posteriJegers (1).pdf3071 kB