Utskrift

Som mange av dere sikkert har fått med dere gjennom massemedia er store deler av Jegersberg terrenget stengt for all ferdsel på hverdager (åpent lørdager og søndager). Stengningen skyldes opprydding etter tidligere militær virksomhet. Arbeidet planlegges å holde på fram til sommeren. Området som er stengt er terrenget fra Kalkeheia til Holmenkollen, og Jegersbergvannet til Lomtjønn (se forøvrig vedlegg). 

Klubben har fått følgende informasjonskriv fra ansvarlige i Skifte eiendom (grunneier):

Starter rydding på Gimlemoen

Forsvarsbygg Skifte eiendom starter nå arbeidet med å rydde og sanere lerduebanen ved tidligere Gimlemoen skytefelt. Det vil bli opprettet en sikkerhetssone på 550 meter fra ytterkant av anleggsområdet.

Vi starter nå arbeidet med å sanere lerduebanen den 7.april, og vil sperre av et område på rundt 550 meter fra ytterkanten av området der ryddingen pågår. Bakgrunnen for sikkerhetssonen er at det kan være blindgjengere på området. Ryddingen skjer i et populært turområde og det vil bli satt opp god skilting. I tillegg har vi også engasjert vakter som vil stå ved de mest populære stiene. Totalt er det et område på om lag 22 mål som skal ryddes.

Området som sperres vil normalt være stengt mandager fra kl. 06.30 til fredager kl. 17.00 i perioden 7. april til 3. juli. Området vil være åpent for fri ferdsel i helgene. I kartet for restriksjonssonen vil alle stier merket med rødt være avstengte. Stier merket med grønt kan benyttes.

Komplisert prosjekt

Det er et komplisert ryddeprosjekt som skal gjennomføres. Det er i hovedsak blyhagl etter leirdueskyting som skal fjernes, men fjernstyrte gravemaskiner vil settes inn på grunn av fare for eksplosiver. Det er folk fra Forsvarets som vil stå for søket etter blindgjengere.  Det er tidligere skutt med bombekastere på feltet.

I uke 6 og 7 ble det gjennomført søk med metalldetektorer der det ble funnet rester fra skytingen av skarp ammunisjon. I uke 11 og 12 er rydding av skog blitt gjennomført. Etter påske starter selve saneringen.

Vakthold

For egen sikkerhet er det viktig å være nøye med å følge skilt og respektere ferdselsforbudet. Utgraving av masser er planlagt ferdig i begynnelsen av juli. Etter at området er ferdig ryddet og forurenset masse er fjernet, vil det igjen bli åpent for allmenn ferdsel. Lerduebanen er det siste planlagte tiltaket som skal gjennomføres i skytefeltet.

Tungtransport

Det vil bli inn- og utkjøring av masser langs Sødalsmyravegen og gjennom UiA som tidligere. Det vil også i år bli satt inn følgebil foran tungtransporten. Vi regner med begrenset tungtransport de første ukene etter oppstart, og vil koordinere tungtransporten nærmere med universitetsmiljøet over påske.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Pål Skovli Henriksen, prosjektleder Skifte eiendom, tlf: 928 23 292

Harry Hellebust, prosjektleder Skifte eiendom, tlf: 90106124