Skautrimmen turorientering i 40 år. Jubileumsesongen er historie og tur-o postene er nå samlet inn.  I tillegg til Skautrimmen og Baneheitrimmen har vi også i år hatt flere andre aktiviteter med kart. Disse tilbudene er enten delt ut gratis eller presentert via www.turorientering.no/skautrimmen.

Vi har i år fått prosjektmidler fra Skillingsfondet, NOF og SMS-prosjektet. Dette har gjort det mulig å kjøpe utstyr og lage et konsept med maler for enkelt å kunne produsere ulike turforslag og trykke disse som kartfoldere i forskjellige varianter. Vi har lagt ut nye turer langs Grimsbekken og Idda Arena og Otra/Strandpromenaden. Flere av disse postene har QR koder som kan leses av via smarttelefonen se bilder og lese litt historie fra der posten er plassert. Til dette arbeidet har vi fått god hjelp med tekster og bilder fra forfatterne av ”Rusleturbøkene” Jan Henrik Munksgaard, Inger Johanne og Knut Mæsel.

Alle våre lavterskelaktiviteter er samlet i Aktiv med kart og vil bli videreutviklet og knyttet til www.turorientering.no/skautrimmen hvor disse kan lastes ned. Her vil vi fremover tilby enkle turtilbud både i urbane strøk og ute i skogen.

Finn Fram dagen og Origo dagen ble arrangert i mai på Grønn slette. Dette er familiearrangement hvor klubben presenterer ulike orienteringsaktiviteter. Her opplever familier at o-sport skaper sosialt fellesskap og er godt egnet som firmaarrangement. Slike arrangement ønsker vi velkommen som rekrutteringsarena for både tur-o og klubben.

Finn 5 postene i år ble plukket ut fra poster på kartene Kalkheia, Baneheia og Kulia fra den første Skautrimmen i 1974. Disse turene ga utfordringer spesielt postene på kartet fra Kulia.   

Turorienteringsopplegg 2014

Skautrimmen og Baneheitrimmen 2014 er nå klar og salget startet 26.november på Skautrimmavslutningen. I 2014 blir kartområdene Kongsgård/Vige, Voie/Møvig, Åmliknuten/Gråmannen og Jegersberg/Krokvannsheia.

 Postene står i år ute fra nyttår og til 28.sept eller 31.10 avhengig av om det er jakt i området.  Kongsgård/Vige postene ble satt ut 1. desember i år. Dette blir prøvekartet som deles ut gratis til de som vil prøve seg på tur-o og vi lokker med trekning av premier blant dem som har tatt postene og leverer inn kartene. Ellers blir det som vanlig Finn 5 poster og mulighet for å bruke GPS for å finne postene.

 Salgsstedene blir som i fjor, DNT Sør, G-sport i Sanden, Birting Libris, Statoil Vesterveien, Meny Albert Kongsgård II, Sport 1 i Amfi, Löplabbet, Spicheren, Intersport Skippergt og G-MAX sørlandsparken. Ellers er samarbeidet med våre salgssteder helt avgjørende for å få tilbudene ut til våre tur-o entusiaster. Takk til alle sammen for velvillighet og godt samarbeid.

 Vi får mange positive tilbakemeldinger fra våre brukere som gjør det positivt å fortsette arbeidet med helsebringende turaktiviteter med kart. Følg med på bloggen. Takk for innsatsen i 2013 og velkommen til 2014 sesongen!

 Skautrimavslutningen

Skautrimavslutningen ble arrangert på klubbhuset 26. november etter tradisjonelt opplegg. Dette er den offisielle starten på salg av Skautrimmen og Baneheitrimmen og salget gikk unna sammen med utdeling av diplomer og salg av merker og plaketter.

Vi har i år fortsatt tre skautrimdeltakere som har klart kravet til gullmerket alle 40 gangene den har vært arrangert. Trygve Bergene (86)Thor Olav Seine (72) og Ståle Dvergsnes (44) var også til stede og fikk sin velfortjente hyllest. Klubbens formann Jack Bjørnsen orientert litt om klubben og tur-o leder Terje Bisseth informerte om neste års kart og våre andre tilbud og aktiviteter i 2014.

Kveldens kulturelle innslag var et grensesprengende foredrag av Olav Grendstad. Han har i forbindelse med diskusjonen om nye regioner i Norge og at fylkesgrensa dermed er truet av nedleggelse gjennomført en ekspedisjon hvor han har gått/padla/hoppa/klatra langs fylkesgrensen mellom Aust- og Vest-Agder fra nord til sør. Vi fikk på en morsom og engasjert måte oppleve hans dokumentasjon av fylkesgrensa i tekst, lyd og bilder krydret med eksempler på forholdet mellom Aust- og Vest-Agder.  

 

Over 40 skautrimmere hadde funnet veien til avslutningsopplegget i tillegg til mange fra KOK.  Det ble servert frukt kaffe og kaker og de som ønsket kunne forsyne seg av gratis turkart som var plukket frem for anledningen. Kvelden ble avsluttet med trekning av premier for de ulike aktivitetene. Vinnerne er presentert nedenfor.