Fem nye poster venter på Gimlemoen. Særdeles barnevennlig tur i nærmiljø. Postene står ute fra Kr.himmelfartsdag til og med søndag 24. mai.

Kart med postene kan lastes ned her!

Postbeskrivelse

1. Søkk

2. Under skrent

3. Under skrent

4. Kolle

5. Kolle, nord